Politica de confidentialitate

1. Termeni și condiții
Ana Hotels SA, înregistrată cu numărul 10375 la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) prelucrează datele furnizate de dumneavoastră prin folosirea servicilor de colectare de date și de rezervări online disponibile pe acest website și la hoteluri (1) în scopul executarii cererii dumneavoastră de rezervare, pentru care v-ați dat consimțământul în momentul accesării serviciului (2) în scop de marketing și promovare, inclusiv pentru a vă solicita în viitor opinia cu privire la gradul în care ați fost satisfăcut(ă) de serviciile și produsele noastre, iar contactarea dumneavoastră se va realiza de către angajații /colaboratorii noștri sau de către societăți specializate în aceste domenii, contractate de noi și (3) în scopul asigurării siguranței oaspeților, toate hotelurile sunt supravegheate prin sisteme de supraveghere video cu circuit inchis.
Ana Hotels administrează datele personale primite pe parcursul utilizării paginilor web în conformitate cu dispozițiile legislației în vigoare privind protecția datelor personale și difuzarea datelor de interes public (în conformitate cu prevederile Legii 677/2001).
În cazul în care dumneavoastră puneți în mod voluntar la dispoziția Ana Hotels orice date cu caracter personal, prin aceasta vă dați acordul ca Ana Hotels, în scopul și pe durata determinată de specificul tranzacției, să înregistreze aceste date și să le administreze.
Ana Hotels utilizează informațiile personale pentru pentru o mai buna întelegere a nevoilor dumneavoastră, pentru a vă ajuta să finalizați tranzacții sau comenzi, de a comunica, pentru a vă oferi servicii și suport, pentru a vă ține la curent cu serviciile furnizate și cu ofertele speciale și de sezon. Ocazional, folosim informațiile furnizate pentru a lua legatura cu dumneavoastră în scopul unor cercetări referitoare la serviciile furnizate de noi, în scopul de a optimiza serviciile oferite și de a fi pe masura exigențelor dumneavoastră. Respectăm caracterul privat și securitatea informației furnizate atunci când utilizați acest website, inclusiv a datelor cu caracter privat, scop în care aplicăm prezenta politică de confidențialitate.

2. Inregistrarea Datelor
Pentru vizualizarea informațiilor puse la dispoziție pe website-ul www.atheneepalace-hotel.ro nu este necesară oferirea datelor personale, însă pentru utilizarea serviciilor de rezervari online, cariere, abonare Newsletter și contactare sunt necesare anumite date personale.

3. Utilizarea datelor
Ana Hotels utilizeaza datele personale puse la dispozitie, însa nu în exclusivitate, în urmatoarele scopuri: onorarea comenzilor de rezervări online, comunicarea de informații despre noile produse, servicii și oferte speciale, etc. Datele cărții de credit / debit sunt utilizate exclusiv pentru prelucrarea plăților autorizate prin serviciul de rezervări online.

4. Securitatea datelor
Pentru evitarea utilizării fără drept a datelor personale, Ana Hotels utilizează proceduri interne și tehnologii de securitate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate din website-ul www.atheneepalace-hotel.ro
Site-ul nostru poate conține legături spre alte pagini de web, în afara controlului nostru. Dacă accesați aceste linkuri veți accesa pagini de web ce pot avea politici de confidențialitate diferite de cele ale Ana Hotels.

5. Informare
Nu sunteți obligat(ă) să ne furnizați datele dumneavoastră în scopurile menționate la articolul 1 de mai sus. Pentru datele furnizate de dumneavoastră prin intermediul acestui site, asigurăm administrarea acestora în condiții de siguranță și vă garantăm drepturile prevăzute de Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora și de Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice (dreptul de acces, de intervenţie, de a nu fi supus(ă) unei decizii individuale, de a vă adresa justiţiei, de a va opune în viitor prelucrării şi de a solicita ştergerea lor. Pentru exercitarea acestor drepturi ne puteti scrie la urmatoarea adresă: Bucuresti, B-dul Poligrafiei nr.1C, etaj1, biroul nr.9, sector 1, cod poștal: 013704 sau e-mail: office@ana.ro.

6. Legislație
Respectăm cerințele Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completatã de Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice. Prezenta politică de confidențialitate se supune legislației române în vigoare. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației la sediul nostru. În cazul în care nu se poate ajunge la o ințelegere în termenul precizat anterior, va fi considerata competența instanței judecatorești din București.

Ai nevoie de mai multe informații?