Termeni si conditii

FOLOSIREA SITE–ULUI ŞI ACORDUL PRIVIND INFORMAŢIILE CONŢINUTE ÎN ACESTA

VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CU ATENŢIE TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE FOLOSIRE PREZENTATE MAI JOS ÎNAINTE DE A FOLOSI SAU DE A OBŢINE ORICE MATERIALE, INFORMAŢII, PRODUSE SAU SERVICII prin intermediul atheneepalace-hotel.ro. ACCESÂND atheneepalace-hotel.ro, VĂ ANGAJAŢI SĂ ACCEPTAŢI, FĂRĂ LIMITARE SAU CALIFICARE, TOŢI ACEŞTI TERMENI ŞI CONDIŢII DE UTILIZARE. Dacă nu acceptaţi aceşti Termeni şi Condiţii vă rugăm să părăsiți site-ul atheneepalace-hotel.ro.

1. TERMENI DE UTILIZARE
Acest Acord stabileşte folosirea de către dumneavoastră a site-ului de Internet localizat la adresa www.atheneepalace-hotel.ro (denumit în continuare "Site-ul") şi se constituie între Ana Hotels SA (denumită în continuare "al nostru", "nouă", sau "noi") şi dumneavoastră, acţionând din partea dumneavoastră sau a unui cumpărător, membru sau furnizor în numele căruia v-aţi înregistrat (denumit în continuare „Dumneavoastră”). Prin folosirea, vizionarea, transmiterea, reţinerea, stocarea şi / sau utilizarea site-ului, a serviciilor sau a funcţiilor oferite în sau de site, sau a conţinutului site-ului, în orice modalitate, dumneavoastră sunteţi de acord cu fiecare dintre termenii şi condiţiile prezentate în continuare, şi cu toate acestea împreună, şi renunţaţi la orice drept de a reclama ambiguitate sau eroare în prezentul Acord. Ne rezervăm dreptul, la unica şi absoluta noastră discreţie, să schimbăm, să modificăm, să adăugăm sau să ştergem părţi ale acestor termeni în orice moment, fără nici o notificare, şi, în măsura în care nu se prevede altfel, aceste modificări vor deveni efective imediat; ca atare vă rugăm să verificaţi periodic schimbările în aceşti termeni. Faptul că veţi continua să folosiţi site-ul după efectuarea modificărilor la acest Acord va însemna că acceptaţi aceste modificări. Dumneavoastră şi Ana Hotels sunteţi contractori independenţi şi nici o agenţie, parteneriat, companie mixtă, relaţie angajat – angajator nu este urmărită şi nu se va crea prin acest Acord.

2. ELIGIBILITATE
Site-ul este disponibil doar pentru persoane fizice sau juridice care pot încheia contracte valabile în conformitate cu legislaţia aplicabilă. În mod nelimitat site-ul şi serviciile oferite de site nu sunt disponibile pentru minori.
Site-ul şi materialele localizate în sau prin site sunt furnizate de noi numai în scopuri de informare, în sensul că, prin furnizarea acestor materiale, noi nu ne angajăm să furnizăm servicii sau consultanţă de natură juridică sau de altă natură. Informaţia conţinută în sau prin site se bazează pe surse considerate ca fiind exacte şi credibile, iar noi am efectuat demersuri rezonabile pentru a asigura corectitudinea informaţiilor. Cu toate acestea, nu ne angajăm să garantăm această corectitudine. Aceste materiale au fost pregătite pentru noi de către personalul nostru precum şi de alte persoane.

3. COPYRIGHT
Acest Site, inclusiv fiecare dintre modulele sale, este proprietatea înregistrată a companiei Ana Hotels. Acest site şi conţinutul prezentat în acest site, nu poate fi copiat, reprodus, republicat, încărcat, postat, modificat, transmis sau distribuit fără permisiunea Ana Hotels, cu excepţia faptului că dumneavoastră puteţi descărca, prezenta sau imprima o copie a materialelor prezentate în acest site folosind un singur calculator, exclusiv pentru folosinţa dumneavoastră necomercială. Folosirea neautorizată a acestui site şi / sau a materialelor conţinute în acest site poate încălca legea copyrightului, a mărcilor comerciale,legile privind proprietatea intelectuală sau alte legi. Dumneavoastră trebuie să reţineţi orice note privind copyrightul şi mărcile comerciale, inclusiv orice alte note privind proprietatea, conţinute în materiale. Folosirea acestor materiale pe orice alt web site sau în orice altă reţea computerizată este interzisă.
Cu excepţia situaţiilor în care se precizează altfel, toate numele, logo-urile, mărcile comerciale, mărcile de servicii, TRADE DRESS şi numele comerciale sunt proprietatea Ana Hotels Sa şi nu pot fi folosite de nimeni pentru nici un scop fără acordul nostru scris, exprimat anterior. În continuare prezentăm o listă a mărcilor comerciale folosite în acest site şi care sunt proprietatea lui Ana Hotels:
Ana Hotels, Athenee Palace, ANA HEALTH SPA, SAPTE HOTELURI ACELASI SPIRIT, SEVEN HOTELS ONE SPIRIT, SPORT HOTEL & SPA POIANA BRASOV, TELEFERIC, EUROPA HOTEL, ANA HOTELS POIANA BRASOV, ANA HOTELS EFORIE NORD, HOTEL ASTORIA, ANA YACHT CLUB, ANA HOSPITALITY, APG Athenee Phenix Group, ANA TURISM

4. TRANSMITEREA DE INFORMAŢII DE CĂTRE UTILIZATOR
Prin transmiterea oricăror idei, comentarii, sugestii sau alte informaţii către noi referitoare la îmbunătăţirea site-ului şi / sau serviciilor legate de site (denumite în continuare „transmiterea”), dumneavoastră acceptaţi că astfel de transmiteri vor fi considerate şi vor rămâne proprietatea Ana Hotels. Nici o transmitere nu va reprezenta nici o obligaţie de confidenţialitate din partea Ana Hotels şi Ana Hotels nu va fi obligată să facă publică nici o transmitere.
Ana Hotels va deţine toate drepturile legate de transmiteri şi va avea dreptul să folosească transmiterea fără restricţie, pentru orice scop, fie el comercial sau de altă natură, fără nici o compensaţie către dumneavoastră. Dumneavoastră de asemenea garantaţi că deţinătorul oricărui drept, inclusiv de drepturi morale, în contextul de faţă, a renunţat complet şi efectiv la toate aceste drepturi şi v-a transmis dumneavoastră, în mod valid şi irevocabil, dreptul de a transmite drepturile de proprietate către Ana Hotels.

5. CONŢINUTUL LEGAT DE SITE
Legăturile către alte site-uri pe care le considerăm ca fiind de interes pentru dumneavoastră vă sunt puse la dispoziţie, pentru confortul dumneavoastră. Prin punerea la dispoziţie a acestor legături noi nu aprobăm sau nu recomandăm aceste site-uri sau materialele conţinute sau serviciile oferite de ele, şi nu suntem răspunzători pentru aceste materiale, servicii sau pentru alte situaţii în legătură cu sau provenite din orice alt site.
Pot exista legături către alte site-uri, aflate în paginile site-ului nostru, care vă pot scoate afară din site. Acesta include legături către advertiseri, sponsori şi parteneri care pot folosi logo-ul nostru ca parte a unui acord de co-branding. Aceste alte site-uri pot trimite propriile lor COOKIES către utilizatori, pot colecta date, solicita informaţii, sau pot conţine informaţii pe care le veţi putea găsi ca fiind nepotrivite sau ofensive. În plus, advertiserii de pe site pot trimite către utilizatori COOKIES pe care noi nu le putem controla. Ne rezervăm dreptul de a dezactiva legături din partea oricărui terţ către site. Nu uitaţi că ori de câte ori transmiteţi informaţii online, aceste informaţii pot fi colectate şi folosite de persoane necunoscute. Nu putem garanta securitatea niciunei informaţii pe care o obţineţi online; puteţi face aceasta pe propriul risc.
6. ACT DE RENUNŢARE, EXCLUDEREA GARANŢIEI
DUMNEAVOASTRĂ SUNTEŢI DE ACORD CĂ FOLOSIŢI SITE-UL PE PROPRIUL DUMNEAVOASTRĂ RISC. SITE-UL ŞI ORICE INFORMAŢIE, CONŢINUT ŞI / SAU MATERIAL LEGATE DE ACESTA SUNT FURNIZATE PE BAZA PRINCIPIULUI „AŞA CUM ESTE”, FĂRĂ GARANŢII DE VREUN FEL. ANA HOTELS NU OFERĂ NICI O GARANŢIE, FIE EXPRES FIE IMPLICIT, INCLUZÂND DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA: GARANŢIA TITLULUI SAU GARANŢII DE COMERCIALITATE; FITNESS ÎN FAVOAREA UNUI ANUME SCOP; NON-INFRINGEMENT; ACELEA CARE REIES DIN STATUT SAU DIN ORICE ALTĂ LEGISLAŢIE SAU ÎN CURSUL FOLOSIRII SAU UTILIZĂRII COMERCIALE; ALTELE DECÂT ACELE GARANŢII CARE SUNT IMPUSE ŞI CARE NU POT FI EXCLUSE, RESTRICŢIONATE SAU MODIFICATE ÎN CONFORMITATE CU LEGILE APLICABILE ACESTUI ACORD.
NICI O DECLARAŢIE ORALĂ SAU VREO CORESPONDENŢĂ SCRISĂ SAU VREO INFORMAŢIE FURNIZATĂ DE ANA HOTELS NU VA CREA O GARANŢIE DE NICI UN FEL, ŞI DUMNEAVOASTRĂ NU TREBUIE SĂ VĂ BAZAŢI PE NICI O ASTFEL DE DECLARAŢIE SAU INFORMAŢIE.
TRANSMISIILE ELECTRONICE, INCLUSIV INTERNETUL, SUNT MEDII PUBLICE, ŞI ORICE FOLOSIRE A ACESTOR MEDII SUNT PUBLICE ŞI NU PRIVATE. INFORMAŢIILE LEGATE DE SAU DECURGÂND DIN ASTFEL DE MEDII SUNT PUBLICE ŞI NU SUNT INFORMAŢII PERSONALE SAU PRIVATE.
Ne declinăm orice responsabilitate faţă de acurateţea, conţinutul sau disponibilitatea informaţiilor găsite pe site-uri care au legătură cu site-ul. Părţile nu sunt responsabile pentru proasta funcţionare a telefoanelor, reţelelor de electricitate, reţelelor electronice, a reţelelor, a Internetului, a calculatoarelor, a elementelor de hardware sau de software, pentru căderea, întârzierea sau dificultăţile acestora, pentru mesajele poştale, de email, conexiunile ori intrările pierdute, furate, ilizibile, incomplete, deformate, mutilate, sau pentru taxele poştale legate de acestea, pentru securitatea fiecăreia şi a tuturor celor enumerate. Mai mult, Părţile nu sunt responsabile pentru incorectitudinea şi inacurateţea informaţiilor intrate, fie că sunt cauzate de utilizatorii de Internet fie de oricare dintre echipamentele sau programele asociate cu sau utilizate de site fie de erori umane care pot apărea în procesarea oricărei informaţii legate de site.
Dumneavoastră sunteţi de acord că Părţile nu sunt responsabile în orice mod pentru rănirea, pierderea sau prejudicierea calculatorului dumneavoastră sau pentru interceptarea sau folosirea informaţiilor de pe cardul de credit, legat de sau rezultând din folosirea site-ului sau a oricăror site-uri, servicii sau materiale legate sau conectate şi de asemenea nu sunt răspunzătoare în nici un fel pentru rănirea, pierderea, reclamaţia sau prejudicierea legată de sau rezultând din orice parte a site-ului care operează sau nu operează pe calculatoare sau pe reţele folosite de dumneavoastră sau comunicând cu asemenea calculatoare sau reţele.
Site-ul poate să conţină incorectitudini tehnice sau greşeli ori omisiuni tipografice. Ana Hotels nu este răspunzătoare pentru nici o eroare de natură tipografică, fotografică, tehnică sau legată de preţuri (incluzând, dar fără limitare la preţuri greşite ale hotelurilor) care apar listate pe site-ul nostru. Ana Hotels îşi rezervă dreptul de a face modificări, corecţii şi / sau îmbunătăţiri ale site-ului şi ale produselor sau programelor descrise în astfel de informaţii, în orice moment, fără vreo notificare.
Ne rezervăm dreptul de a anula sau de a modifica rezervări atunci când se dovedeşte că un client este angajat în activităţi frauduloase sau nepotrivite sau în circumstanţe din care reiese că rezervarea conţine sau rezultă dintr-o greşeală sau dintr-o eroare.

7. DESPĂGUBIRE
Dumneavoastră sunteţi de acord să despăgubiţi pe Ana Hotels şi subsidiarele, afiliatele, directorii, agenţii şi angajaţii săi, absolviţi de orice plângere sau cerere, incluzând onorarii avocaţiale rezonabile, făcute de o terţă parte legat de sau rezultând dintr-o încălcare de către dumneavoastră a prezentului acord sau a documentelor pe care le încorporează, sau violarea de către dumneavoastră a oricărei legi sau a drepturilor unei terţe părţi. Faptul că Ana Hotels nu acţionează în legătură cu încălcări făcute de dumneavoastră sau de alţii nu înseamnă că renunţă la drepturile sale de a acţiona în ceea ce priveşte încălcări similare sau subsecvente.
Dumneavoastră sunteţi integral răspunzător pentru menţinerea confidenţialităţii parolei şi contului dumneavoastră şi pentru toate activităţile care au legătură cu contul dumneavoastră.
În situaţia în care este făcută orice Plângere sau orice acţiune sau procedură este declanşată împotriva Părţilor Despăgubite, sau a oricăreia dintre ele, decurgând din sau în legătură cu acest Acord, oricare dintre aceste Părţi poate, printr-o notificare rezonabilă către dumneavoastră, să vă ceară ca, pe propriile dumneavoastră cheltuieli, să se opună acelei plângeri sau să preia apărarea în legătură cu acea acţiune sau procedură şi să angajeze consilieri pentru acest scop, consilieri care vor fi aprobaţi în prealabil în scris de Partea Despăgubită, aprobarea care va trebui să fie dată obligatoriu în cazul unor consilieri care acţionează în folosul apărătorilor dumneavoastră angajaţi într-o astfel de apărare sau rezistenţă.
Dumneavoastră veţi colabora cu noi în apărarea împotriva oricărei Plângeri. Ne rezervăm dreptul ca, pe propriile dumneavoastră cheltuieli, să ne asumăm în mod exclusiv apărarea şi controlul oricărei chestiuni care face obiectul de despăgubire din partea dumneavoastră.

8. LIMITAREA RĂSPUNDERII
NICI NOI ŞI NICI VREUNA DIN SUBSIDIARELE, DIVIZIILE, AFILIATELE, AGENŢII, REPREZENTANŢELE NOASTRE NU VOR FI RĂSPUNZĂTOARE FAŢĂ DE DUMNEAVOASTRĂ SAU FAŢĂ DE NIMENI ALTCINEVA PENTRU NICI O PIERDERE SAU RĂNIRE SAU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTALE, CONSECVENŢIALE, SPECIALE, PUNITIVE SAU SIMILARE, DECURGÂND DIN ACCESUL SAU DIN UTILIZAREA DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ A SITE-ULUI, SAU DIN INABILITATEA DUMNEAVOASTRĂ DE A ACCESA WEBSITE-UL SAU ORICE MATERIALE, OPINII SAU RECOMANDĂRI ALE TERŢILOR POSTATE PE WEBSITE. ACEASTĂ LIMITARE DACĂ RĂSPUNDEREA SE BAZEAZĂ PE CONTRACT, CULPĂ, NEGLIJENŢĂ, RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU PE ORICE ALTĂ BAZĂ, FIE ŞI DACĂ NOI AM FI FOST ANUNŢAŢI DESPRE POSIBILITATEA UNEI ASEMENEA DAUNE.
ÎN JURISDICŢIILE ÎN CARE NU SE PERMITE EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DAUNELOR INCIDENTALE SAU CONSECVENŢIALE, RĂSPUNDEREA NOASTRĂ ÎN ASTFEL DE JURISDICŢII VA FI LIMITATĂ LA LIMITA PERMISĂ DE LEGE.
DUMNEAVOASTRĂ RENUNŢAŢI LA ORICE ŞI LA TOATE PLÂNGERILE ÎMPOTRIVA NOASTRĂ ŞI A SUBSIDIARELOR, DIVIZIILOR, AFILIATELOR, AGENŢILOR ŞI REPREZENTANŢILOR NOŞTRI, CARE DECURG DIN FOLOSIREA DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ A WEBSITE-ULUI SAU A ORICĂROR MATERIALE, OPINII SAU RECOMANDĂRI FĂCUTE PE SITE DE TERŢE PERSOANE.

9. ELIBERARE
PRIN UTILIZAREA SITE-ULUI, TOŢI UTILIZATORII FAC CUNOSCUT ŞI SUNT DE ACORD CĂ PĂRŢILE DESPĂGUBITE SUNT ELIBERATE, DESCĂRCATE ŞI CONSIDERATE NEVINOVATE DE ŞI NU SUNT RESPONSABILE PENTRU ORICE RĂSPUNDERE ÎN CEEA CE PRIVEŞTE TOATE ASPECTELE LEGATE DE SITE (INCLUZÂND DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ORICE ÎMBOLNĂVIRE, PIERDERE, LITIGIU, RĂNIRE FIZICĂ, MOARTE, DAUNE ADUSE PROPRIETĂŢII, ŞI PLÂNGERI BAZATE PE DREPTURI DE PUBLICITATE, DEFĂIMARE, SAU ÎNCĂLCAREA VIEŢII PRIVATE, ONORARII REZONABILE ALE AVOCAŢILOR ŞI CHELTUIELI DE JUDECATĂ) CARE POT APĂREA DIN UTILIZAREA SITE-ULUI SAU ACCEPTAREA, POSESIA, FOLOSIREA SAU FOLOSIREA GREŞITĂ A INFORMAŢIILOR, MATERIALELOR, SERVICIILOR SAU PRODUSELOR LEGATE DE ACESTEA SAU DOBÂNDITE DE LA ACESTEA. NE REZERVĂM DREPTUL CA, ORICÂND ŞI FĂRĂ NICI O RĂSPUNDERE, SĂ RESTRICŢIONĂM SAU SĂ REFUZĂM ACCESUL ORICUI LA SITE ŞI LA SERVICIILE, CONŢINUTUL, MATERIALELE ŞI FUNCŢIILE SALE. NE REZERVĂM DE ASEMENEA DREPTUL DE A SOLICITA ORICE FORMĂ DE SCUTIRE DE TAXE VAMALE, INCLUSIV DAR FĂRĂ LIMITARE LA ONORARII AVOCAŢIALE ÎN CONEXIUNE CU ACTIVITĂŢI FRAUDULOASE SAU ILEGALE, AFLATE ÎN LEGĂTURĂ CU FOLOSIREA SITE-ULUI.
Dumneavoastră acceptaţi că există o posibilitate ca, subsecvent executării acestui Acord, dumneavoastră să descoperiţi fapte sau plângeri care erau necunoscute la momentul la care a fost efectuat prezentul Acord, şi care, dacă ar fi fost cunoscute la acel moment ar fi afectat decizia de a executa prezentul Acord. Dumneavoastră declaraţi şi acceptaţi că, în sensul prezentului Acord, şi al eliberării conţinute în această secţiune a Acordului, dumneavoastră nu vă asumaţi nici un risc legat de astfel de fapte necunoscute şi de astfel de plângeri necunoscute şi neaşteptate.

10. ACCES ŞI INTERFERENŢE
Dumneavoastră nu veţi folosi nici o metodă de a copia Site-ul sau conţinutul sau informaţiile (inclusiv Informaţiile) conţinute de acesta fără consimţământul nostru prealabil scris. Dumneavoastră sunteţi de acord să nu folosiţi nici un aparat sau program sau metodă care să interfereze sau să încerce să interfereze cu funcţionarea corectă a Site-ului sau a oricărei tranzacţii care se efectuează prin Site. Dumneavoastră sunteţi de acord să nu copiaţi, reproduceţi, alteraţi, modificaţi, creaţi lucrări derivate, sau să prezentaţi în public orice element de conţinut al Site-ului fără consimţământul prealabil scris al nostru sau al unei terţe părţi.
Informaţia pe care ne-o furnizaţi dumneavoastră nouă (i) trebuie să nu conţină nici un virus, „Cai Troieni”, viermi, bombe logice sau alte metode de programare pentru calculatoare care au ca scop deteriorarea, interferenţa cu scop de a afecta, interceptarea sau exproprierea oricărui sistem, date sau informaţii şi (ii) nu vor crea răspundere pentru noi sau nu vor cauza pierderi (în tot sau în parte) pentru serviciile ISP-urilor noastre sau a altor furnizori.

11. ÎNCETARE
Aceşti termeni sunt în vigoare până la încetarea Acordului, de către oricare Parte. Dumneavoastră puteţi înceta aceşti termeni în orice moment prin deconectarea de la folosirea Site-ului şi prin distrugerea tuturor materialelor obţinute din orice şi din toate site-urile legate şi a tuturor documentelor aflate în legătură şi a tuturor copiilor şi a instalărilor acestora, fie că sunt făcute în conformitate cu termenii Acordului, fie în orice alt mod. Accesul dumneavoastră la Site poate înceta imediat fără notificare din partea noastră dacă, la discreţia noastră proprie şi absolută, apreciem că dumneavoastră nu vă conformaţi termenilor şi prevederilor din acest Acord.

12. LEGEA APLICABILĂ
Dumneavoastră va trebui să vă conformaţi tuturor legilor, statutelor, ordonanţelor şi reglementărilor aplicabile referitoare la folosirea de către dumneavoastră a Site-ului şi la solicitarea de către dumneavoastră de oferte de achiziţionare şi / sau de vânzare de produse şi / sau servicii. Orice litigii decurgând din sau legate de Site vor fi guvernate de legea română aplicabilă contractelor în vigoare şi vor fi soluţionate integral în România. Folosirea Site-ului este neautorizată în orice jurisdicţie care nu are ca efect aplicarea tuturor prevederilor acestor Termeni, incluzând, fără limitare, acest paragraf. Dumneavoastră sunteţi de acord că orice acţiune în justiţie decurgând din sau în legătură cu termenii prezentului Acord va fi introdusă la instanţele de judecată din România.

13. COMUNICARE
Întrebări sau comentarii referitoare la Site şi la informaţii conţinute în Site pot fi transmise la office@ana.ro la Ana Hotels. Orice comunicare sau material transmis nouă prin Site sau Internet email este transmis pe baze non – confidenţiale.


Autoritatea Nationala Pentru Protectia Consumatorilor

Revizuit: 30 Iunie 2014


Ai nevoie de mai multe informații?